Y tế - Sức khỏe

Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá

Khảo sát ở hầu hết các quốc gia đều cho thấy trẻ em từ 13–15 tuổi có tỉ lệ đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá cao, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới.