Doanh nghiệp

Lãnh đạo Siba Group muốn thoái toàn bộ vốn

Do nhu cầu tài chính cá nhân, ông Trương Đức Nam đã đăng ký bán toàn bộ 55.000 cổ phiếu SBG, giảm sở hữu từ 0,22% xuống còn 0% vốn điều lệ Siba Group.