Y tế - Sức khỏe

Bác sĩ cảnh báo suy nghĩ sai lầm khi ăn tiết canh

Trên thực tế, nhiều người vẫn chủ quan cho rằng tiết canh dê hay tiết canh gia cầm là sạch vì không có vi khuẩn liên cầu lợn.