Y tế - Sức khỏe

Tp.HCM khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng ở trạm y tế

Ngày 5/5, Sở Y tế Tp. HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng tại trạm y tế phường, xã giai 2024 - 2030.