Tin tức

Nỗ lực của những người kể chuyện về Bác Hồ cho cả thế giới

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, các nữ thuyết minh quê Bác đã nỗ lực tự học ngoại ngữ để tự tin kể chuyện về Người cho cả thế giới.