Doanh nghiệp

5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nửa đầu năm 2022

Theo Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.