Doanh nghiệp

Đề nghị kéo dài giảm 2% thuế VAT cho tất cả các mặt hàng

ĐBQH đề nghị Quốc hội cân nhắc xem xét cho phép tiếp tục kéo dài việc thực hiện chính sách giảm 2% thuế VAT cho tất cả các mặt hàng đến hết năm 2024.