Công nghệ - Đời sống

Công ty sở hữu Facebook nhận án phạt ở Anh

Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh phạt Meta, trước đây gọi là Facebook, 1,5 triệu bảng do công ty này không thông báo việc một số nhân viên rời công ty.