Tỉnh Bình Thuận đầu tư 84,548 tỷ đồng xây dựng dự án Nhà tang lễ

Admin

Ngày 15/5, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thông qua nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ tỉnh Bình Thuận. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Phong Nẫm (thành phố Phan Thiết).

Cụ thể, nhà tang lễ có nội dung và quy mô đầu tư xây dựng điều chỉnh là khối nhà tang lễ gồm nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 2.115m2; khối nhà văn phòng là nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 446m2; khối kỹ thuật nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 105m2.

Đường giao thông kết nối từ quốc lộ 1 vào nhà tang lễ có tổng chiều dài khoảng 191m.

Ngoài ra, các hạng mục phụ trợ gồm nhà để xe nhân viên, cổng tường rào, san nền, sân đường, sân bãi xe; sân vườn, cây xanh; hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện tổng thể; phòng cháy chữa cháy tổng thể và các hạng mục phụ trợ khác có liên quan. Đồng thời, đầu tư trang thiết bị công trình và thiết bị phục vụ tang lễ.

Kinh tế vĩ mô - Tỉnh Bình Thuận đầu tư 84,548 tỷ đồng xây dựng dự án Nhà tang lễ

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết trong đó có Nhà tang lễ vào ngày 15/5. (Ảnh: Đắc Phú).

Dự án Nhà tang lễ tỉnh Bình Thuận đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư vào năm 2018 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư vào các năm 2019, 2021.

Tuy nhiên, đến nay dự án chưa triển khai thực hiện được do vướng công tác đền bù, giải tỏa, chưa có quỹ đất bố trí tái định cư.

Ngoài ra, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Ban QLDA) thì thiết kế nhà tang lễ trước đây không còn phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế hiện nay, nên phải điều chỉnh lại quy mô Dự án cho phù hợp theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; điều chỉnh quy mô và công năng một số phòng chức năng cho phù hợp với quy định hiện hành và công tác tổ chức lễ tang.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, trong đó có quy định Nhà tang lễ như sau: Diện tích nhà tang lễ được xác định dựa trên quy trình tổ chức tang lễ và tục lệ mai táng tại địa phương nhưng phải đảm bảo phục vụ được tối thiểu 04 đám tang/ngày; điều chỉnh quy mô và công năng một số phòng chức năng cho phù hợp với quy định hiện hành và công tác tổ chức lễ tang, dẫn đến tăng quy mô về diện tích xây dựng; đồng thời, tăng thêm thiết bị để phục vụ lễ tang; điều chỉnh lại quy mô đường vào Nhà tang lễ cho phù hợp với quy hoạch. Việc lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ tỉnh Bình Thuận để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã được UBND tỉnh thống nhất. Do vậy cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ tỉnh Bình Thuận để có cơ sở sớm thực hiện các công việc tiếp theo.

Nguồn vốn, mức vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn dự án: Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 cho dự án Nhà tang lễ tỉnh Bình Thuận là 32.167 triệu đồng, trong đó năm 2024 đã cân đối 20.000 triệu đồng.

Đối với nguồn vốn trung hạn còn thiếu khoảng 52.381 triệu đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiếp tục tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung nguồn vốn xổ số kiến thiết vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

Kinh tế vĩ mô - Tỉnh Bình Thuận đầu tư 84,548 tỷ đồng xây dựng dự án Nhà tang lễ (Hình 2).

Khu vực thực hiện dự án. (Ảnh: Google Maps).

Do dự án có cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 – 2030.

Về mặt bằng xây dựng công trình, việc đầu tư xây dựng dự án có thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Vị trí đất tái định cư đã được UBND tỉnh thống nhất giao UBND thành phố Phan Thiết triển khai thực hiện.

Việc đầu tư mới Nhà tang lễ tỉnh Bình Thuận nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức lễ tang cho người từ trần trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tổ chức trang nghiêm, chu đáo, an toàn, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá dân tộc.