Y tế - Sức khỏe

Chân dung người sẽ thay thế Sheryl Sandberg làm COO công ty mẹ Facebook

Trước khi gia nhập Facebook vào cuối năm 2007 với tư cách là người đứng đầu bộ phận tăng trưởng quốc tế, Olivan đã làm việc cho NTT (Nhật Bản) và Siemens.