Kinh tế

Giá vàng biến động mạnh, cửa hàng ở Hà Nội nhiều lúc ngừng bán

Giá vàng giảm liên tiếp giảm từ hôm qua đến hôm nay khiến đông người kéo đi mua, nhiều cửa hàng ở Hà Nội có lúc tạm dừng bán vì hết vàng.