Kinh tế

Miền Nam Group đầu tư đại lý 4S chính hãng VW Đà Nẵng

Ngày 18.07.2022, Đại lý chính hãng VW Đà Nẵng chính thức khai trương với chủ đầu tư là Tập đoàn Đầu tư Miền Nam (Miền Nam Group) và được xây dựng theo tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu mới của tập đoàn Volkswagen.