Kinh tế

Dịch vụ giao đồ ăn cạnh tranh thời bão giá

Dịch vụ giao đồ ăn ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, trong thời buổi bão giá như hiện nay, việc đặt đồ ăn qua các ứng dụng cũng được xem là một bài toán.