Cần biết

Con số khổng lồ mà tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc phải bồi thường nếu muốn sa thải người đã tạo nên NewJeans

Nếu muốn sa thải người tạo nên NewJeans, tập đoàn này sẽ phải bồi thường lên đến hàng trăm tỷ đồng.