Lợi nhuận doanh nghiệp ngành nước “dâng” lên trong quý I/2024

Admin

Kết thúc quý I/2024, nhiều doanh nghiệp ngành nước báo lãi đi lên nhờ giảm thất thoát và tăng sản lượng nước.

2 “ông lớn” ngược chiều

Kết thúc quý I/2024, 2 “ông lớn” ngành nước là CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM Water - HoSE: TDM) và CTCP - Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE: BWE) cho thấy sự tăng trường trái chiều trong kết quả kinh doanh.

Theo đó, kết thúc quý I/2024, Biwase ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi doanh thu thuần tăng trưởng 16,3% so với cùng kỳ năm trước lên 792 tỷ đồng.

Giá vốn bán hàng của công ty đã tăng 14,7% so với cùng kỳ lên 399 tỷ đồng, chủ yếu do tăng giá vốn dịch vụ đã cung cấp tăng từ 83 tỷ đồng lên 105 tỷ đồng và giá vốn của hàng hoá, thành phẩm đã bán tăng 15% lên 287 tỷ đồng.

Trong quý I/2024, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đã giảm 2 lần so với cùng kỳ năm trước xuống 23 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính của công ty tăng 16% lên 85 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41% lên 54 tỷ đồng.

Theo Biwase, doanh thu hoạt động tài chính giảm do từ lãi tiền gửi, cho vay của công ty đã giảm 43% so với cùng kỳ xuống 6,6 tỷ đồng; cổ tức, lợi nhuận được chia giảm 47,5% xuống 14,5 tỷ đồng.

Trong khi chi phí lãi vay của công ty tăng 8,38 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước lên 81,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lãi công ty thu được từ các công ty liên kết tăng 2,22 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Biwase đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng, lãi sau thuế thấp nhất 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 16,4% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, kết thúc quý I/2024, công ty đã hoàn thành 19,3% mục tiêu doanh thu và 25,7% chỉ tiêu lợi nhuận.

Ở chiều ngược lại, TDM Water kết thúc quý I/2024 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 106 tỷ đồng, tăng 4,95% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của công ty đến từ hoạt động kinh doanh chính là cung cấp nước sạch với 104,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt gần 2 tỷ đồng, “bốc hơi” gần 98% so với con số 94 tỷ đồng trong quý I/2023. Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 7,7% lên gần 4,2 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 11% xuống gần 4,9 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính lao dốc mạnh, trong khi các khoản chi phí khác thay đổi không đáng kể đã kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của TDM Water giảm 68%, từ 132 tỷ đồng trong quý I/2023 xuống còn gần 42 tỷ đồng trong quý I/2024.

Kết quả, TDM Water báo lãi trước thuế gần 42 tỷ đồng, giảm 68%; lãi sau thuế 37,5 tỷ đồng, giảm 70,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo TDM Water, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm là do trong quý I/2023, công ty có ghi nhận doanh thu tài chính là khoản cổ tức của Biwase giá trị 93,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, quý I/2024, công ty không ghi nhận thanh khoản cổ tức thanh toán bằng tiền mặt nào từ Biwase. Dự kiến trong năm 2024, Biwase sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Lợi nhuận đi lên nhờ sản lượng nước tăng

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO, UPCoM: HWS) kết thúc quý I/2024 với doanh thu thuần 145 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng của công ty cũng nhích nhẹ 2,2% lên 89 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ sự tăng mạnh hơn về doanh thu nên lợi nhuận gộp của công ty tăng 16,6% so với cùng kỳ lên 56tỷ đồng. Trong kỳ, Huewaco cũng đã tiết giảm chi phí bán hàng từ 4,6 tỷ đồng năm trước xuống còn gần 4 tỷ đồng.

Nhờ vậy dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34% lên hơn 13 tỷ đồng, Huewaco vẫn báo lãi sau thuế quý I đạt gần 34 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Năm 2024, Huewaco đặt mục tiêu lãi sau thuế 138,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I, công ty đã thực hiện được 24,5% mục tiêu đề ra.

Kết thúc quý I/2024, CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (Lawaco - UPCoM: LDW) ghi nhận đạt doanh thu thuần hơn 82 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 43,8% so với cùng kỳ lên 15 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính giảm nhẹ 8,5% so với cùng kỳ xuống 3,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 32% lên 1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi lên 4,2 tỷ đồng.

Nhờ 2 khoản doanh thu gồng gánh, Lawaco vẫn báo lãi sau thuế 26 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ. Theo Lawaco, doanh thu quý I/2024 tăng là do sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân nước tăng.

Về phía kết quả kinh doanh của CTCP Cấp thoát nước Long An (UPCoM: LAW), quý I/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 78 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, dù giá vốn bán hàng tăng 20,8% lên 64 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ 3,8% xuống 5 tỷ đồng nhưng nhờ doanh thu tăng nhiều hơn và các loại chi phí đều được công ty tiết giảm.

Kết quả, Cấp thoát nước Long An báo lãi trước thuế 5,2 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Công ty cho biết, lợi nhuận tăng là do giảm thất thoát và tăng sản lượng nước.

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu lãi trước thuế 18,5 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2024, công ty đã hoàn thành 28,2% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

CTCP Cấp nước Nhà Bè (HNX: NBW) kết thúc quý I/2024 với lãi sau thuế gần 7 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía công ty, lãi sau thuế tăng do doanh thu thuần tăng 2,45% lên 220 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu tiền nước tăng thêm gần 5,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tổng chi phí quý I/2024 là 211 tỷ đồng, tăng 1,81% so với cùng kỳ. Trong đó, giá vốn giảm 0,93% do giá vốn mua nước sỉ giảm, sản lượng mua vào giảm do tỉ lệ thất thoát nước giảm so với cùng kỳ và đơn giá mua vào tăng từ 6.949,10 đồng/m3 lên 7.106,15 đồng/m3.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22,34% do tiền ăn giữa ca tăng từ 60.000 đồng lên 120.000 đồng/người/ngày và chi phí bảo hiểm nhân thọ tăng từ 12 triệu lên 36 triệu đồng/người/năm.

Năm 2024, Cấp nước Nhà Bè đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 25,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I, công ty đạt 27% chỉ tiêu lợi nhuận.