Xã hội

"Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự nhưng ai sai phạm thì phải xử lý"

Chiều ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.